Migrace Windows DHCP serveru

TechBlog

1) Přihlašte se na stávající server s DHCP.

2) Otevřete příkazovou řádku jako administrátor

3) V DHCP managementu zvolte zálohovat konfiguraci

4) Do příkazové řádky napište:
netsh dhcp server export C:\Users\\Desktop\dhcp.txt all
ENTER

5) Nainstalujte DHCP roli na nový server, pomocí server managementu.

6) zkopírujte vytvořený soubor dhcp.txt na nový DHCP server.

7) Zkontrolujte zda běží služba DHCP na novém server

8) Otevřete příkazovou řádku jako administrátor na novém serveru

9) Do příkazové řádky napište:
netsh dhcp server import C:\Users\\Desktop\dhcp.txt all (změnte cestu)
ENTER

10) V DHCP managementu klikněte na DHCP server pravým tlačítkem a zvolte autorizovat.

11) Odeberte starý DHCP server

Souběžně nesmí běžet oba servery
Pokud nechávate starý DHCP server stále nainstalovaný a pouze ho vypnete, pozor na restarty starého serveru. Po restartu se služba opět spustí.

Změna MAC adresy síťové karty Hyper-V

TechBlog

V učitých případech, třeba když využíváte funkcí windows clusteru může dojít k vytvoření virtuálních adaptérů se schodnou MAC adresou, což způsobuje rozpad funkcí clusteru.

Pro změnu použijte powershell příkaz:

set-netadapter -name “vEthernet (XXX)” -macaddress xx:xx:xx:xx:xx:xx

Přehled síťových adaptérů a jejich MAC adresu můžete vypsat příkazem:

get-netadapter | sort macaddressget-netadapter | sort macaddress