Zde můžete najít některé z nejčastějších příkladů potíží, které se u počítačů objevují. U každého je postup, jak jej můžete svépomocí odstranit.

POPIS: Po tom, co stisknete tlačítko pro zapnutí, počítač nijak nereaguje a nespustí se.
DŮVOD: Vnitřní elektronika počítače si pamatuje jisté „stavové hodnoty“ i když je počítač vypnutý. Tyto hodnoty můžou blokovat spuštění a je třeba je vymazat. 
POSTUP OPRAVY: Odpojte napájecí kabel od počítače, pokud se závada projevuje u notebooku, odpojte trafo a vyjměte baterii (pokud to je možné). Po odpojení stiskněte tlačítko zapínání a držte ho po dobu cca 30 vteřin. Poté připojte zpět napájení a zkuste počítač zapnout.   

POPIS: Při spuštění počítače se objeví logo Windows a po chvíli se počítač z ničeho nic sám restartuje.
DŮVOD: Nejspíše došlo k poškození některé zaváděcí procedury, nebo souboru. 
POSTUP OPRAVY: 
Windows 7 – 
Spusťte počítač a mačkejte tlačítko F8 (cca 3x za sec), zobrazí se Vám nabídka s možnostmi. Nejdříve zvolte „Poslední známá funkční konfigurace“. Pokud se počítač i tak bude stále restartovat, znovu po startu mačkejte F8 a zvolte možnost stav nouze. Jestliže nabídka „stav nouze“ nenaběhne, bude potřeba odbornější zásah. Kontaktujte mě. Jestliže se nabídka „nouzový režim“ zobrazí, můžete využít funkce „Obnovení systému“. [Start] a napište „Obnovení systému“. Zvolte nalezený program a postupujte dle průvodce. 
WINDOWS 10 – Pokud Vám Windows sám nenabídne „Prostředí pro opravu“ mačkejte po startu tlačítko F11. Po zobrazení nabídky zvolte „Odstranit potíže“ – „Upřesnit možnosti“ – „Oprava Spouštění systému“. Počítač se sám pokusí o opravu. Pokud se tímto závada neodstraní, zvolte ve stejné nabídce „Obnovení systému a postupujte dle průvodce“.

POPIS: Počítač normálně funguje vcelku rychle, ale občas se enormně zpomalí. 
DŮVOD: Některý z programů nebo procesů zabírá příliš mnoho systémových prostředků 
POSTUP OPRAVY: Stiskněte dohromady tlačítka Ctrl+Alt+Delete a zvolte „Správce úloh“. Ve správci úloh můžete vidět procentuální vytížení procesoru, disku a paměti. Každý ze sloupečků lze seřadit kliknutím na nadpis. Tak najdete úlohu, která nejvíce vytěžuje danou část počítače. Pokud poznáváte název úlohy, můžete ji ukončit, nebo program restartovat. Jestliže správce úloh ukazuje, že počítač má dostatek volných prostředků (vytížení není větší než např. 60%) a zpomalení se pravidelně opakuje, bude třeba odborný zásah. 

POPIS: Při spuštění počítače se ozývá pravidelné přerušované pískání.
DŮVOD: Základní deska počítače hlásí, že některá z připojených součástí nefunguje správně. Nejčastěji se jedná o operační paměť.   
POSTUP OPRAVY: Pouze pro znalé uživatele!
Je třeba odpojit a znovu připojit operační paměť k základní desce. Pokud pískání i tak přetrvává a v PC máte více než jednu paměť, zkuste připojit pouze jednu. Je možné, že je paměťový modul vadný. Jestliže nevíte, co je, jak vypadá a jak se připojuje operační paměť, raději mi rovnou zavolejte, nebo napište vzkaz. O  svépomocnou opravu se a nepokoušejte.

POZOR! Toto je nejčastější příčina závad u notebooku. Doporučuji jí řešit co nejdříve.

POPIS: Notebook začne být hned po spuštění hlučný.
DŮVOD: Chladicí mřížka uvnitř notebooku je zanesená prachem natolik, že přes ni neproudí vzduch. Chladič tak nemůže snížit teplotu procesoru a dochází k přehřívání elektroniky.  
POSTUP OPRAVY: Zakupte stlačený vzduch ve spreji a pokuste se prach vyfouknout. Vypněte notebook. Najděte výdechy chlazení a cca 1-2 cm od nich, zhruba v sekundových intervalech na různá místa výdechů stříkejte stlačený vzduch. Nevhánějte vzduch příliš dlouho a blízko k mřížce, aby nedošlo k poškození ventilátoru chlazení.
Pokud se vše podaří, z notebooku by měl vyletět větší oblak prachu. Může se stát, že tlak vzduchu nebude dostatečný, nebo je chyba jinde v chladicí soustavě. Bude třeba chlazení vyčistit nebo opravit. 

Tento postup provádíte na vlastní odpovědnost. Pokud si touto činností nejste jisti, nebo nevíte, co jsou výdechy chlazení, raději ho vůbec neprovádějte a zavolejte mi, nebo napište vzkaz. 

POPIS: Při práci se náhodně mění zbarvení obrazu na monitoru. 
DŮVOD: Z 90 % se jedná o vadný kabel.
POSTUP OPRAVY: 
Nejdříve se ujistěte, že máte kabel monitoru dobře zastrčený jak na straně monitoru, tak u počítače. Pokud ano, zkuste jej vyměnit za jiný. Cena za kabel je asi 100 – 200 Kč. Pokud se obraz deformuje jinak (náhodné pruhy, vypadávání a podobně), je nejspíše chyba v grafické kartě. Pokud je nepravidelně rozmazaný – je vadný monitor.

POPIS: Internetové stránky se načítají pomalu. 
DŮVOD: Chyba může být na straně počítače, wifi signálu, nebo poskytovatele internetu.
POSTUP OPRAVY:
 – Diagnostika: 
1) Spusťte příkazový řádek – [Win+R] – napište „CMD“ [Enter]
2) Zadejte příkaz „ping www.centrum.cz“ – tento příkaz odesílá data na server www.cetrum.cz a čeká na odpověď. Výsledný čas začne vypisovat ve formě: „Reply from 13.32.99.158: bytes=32 time=23ms TTL=246″
Sledujte čas v položce TIME – neměl by překračovat hodnotu cca 300 ms. Optimálně by se měl pohybovat do 100ms. Bez větších výkyvů. Pokud dochází k výkyvům, můžete se zkusit přiblížit k vysílači WIFI. Pokud se čas ustálí a zmenší, máte problém se signálem wifi (nejspíše je zahlcený vysílací kanál) a je třeba jej změnit.

– Jestliže je ale čas v položce TIME stále vyšší než 300ms, nebo se objevuje hláška „Request timed out“ je nejspíše problém s modemem, nebo u poskytovatele internetu.

– Jestliže je ale odezva stabilně nízká a stránky se stále načítají pomalu, je spíše problém na straně vašeho PC, např. nedostatek operační paměti.

Upozornění: Toto je pouze jednoduchá prvotní diagnostika, která Vás může navést k zjištění „kde je problém“. V některých případech může být zavádějící a je třeba hlubší znalost a další nástroje k podrobnější analýze. 

POPIS: Notebook se náhodně odpojuje a připojuje k WIFI síti. 
DŮVOD: Špatná kvalita WIFI signálu. Problém s WIFI síťovou kartou.
POSTUP OPRAVY: 
Jestliže se četnost odpojování snižuje se vzdáleností od vysílače, je nejspíše problém v zarušení WIFI signálu. Zkuste přepnout vysílací kanál pomocí manuálu k vašemu modemu. Jestliže máte doma více připojených zařízení a ostatní tento problém nemají, bude problém ve WIFI kartě. Často stačí přeinstalovat ovladač, nebo odpojit a znova připojit síťovou kartu k základní desce. Případně nová WIFI USB síťová karta se dá pořídit v řádu několika set korun.

Nepodařilo se Vám odstranit problém svépomocně, nebo jsou na Vás postupy příliš složité ?