EVIDENCE

Všechny požadavky jsou evidovány v rámci systému pro evidenci požadavků.

Uživatel, který vytvoří požadavek je informován notifikací o jeho přijetí a průběžně informován o jeho stavu.

U každého požadavku je evidována doba strávená na jeho vyřešení.
Na základě součtu časů ze všech požadavků z daného období se následně provádí fakturace.  

Určená osoba má možnost sledovat všechny požadavky společnosti.

POKRAČOVAT NA