DOHLED

Každý server je napojen na monitorovací systém 24 / 7 o případných poruchách jsou zasílány notifikace.

VZDÁLENÁ SPRÁVA

Pro možnost vzdáleného ovládání klientských stanic je využíván nejrozšířenější systém
pro vzdálenou správu – Teamviewer.

POKRAČOVAT NA